W dniu 22.11.2016 r. zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, poświęcone rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Gościem honorowym spotkania była dr Anna Skoczek – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczycielka języka polskiego, redaktorka takich pozycji jak: ,,Bajki naszego dzieciństwa’’, czy też ,,Bajki naszych rodziców’’. W trakcie zajęć prowadzonych przez Panią Annę Skoczek uczestnicy warsztatów odkrywali uniwersalne przesłania bajek, odkrywali bogactwo ukrytych w nich treści wychowawczych, oswajali się z tą tradycyjną formą literacką. Pani redaktor zaprezentowała następujące opowieści: ,,Przyjaciele’’, ,,Kruk i lis’’, ,,Paweł i Gaweł’’, ,,Powrót taty’’, ,,Ptaszki w klatce’’. W trakcie czytania uczniowie wykazali wysokie zainteresowanie, żywo uczestniczyli w spotkaniu, dopowiadając słowa historii, przewidując zastosowane w wierszowanej opowieści rymy.

Warsztaty zakończyły się Szkolnym Konkursem Krasomówczym pt. ,,Opowiem ci bajkę…’’. Uczestnicy konkursu przygotowali i zaprezentowali teksty takie jak: ,,Zapałka’’, ,,Leń’’, ,,Samochwała’’, ,,Kopciuszek’’. Ich wypowiedzi były sugestywne, posługiwali się piękną, poprawną polszczyzną. Po konkursowych zmaganiach nastąpiły obrady jury i wybrani laureaci otrzymali dyplomy. Gratulujemy!