izbaprzyjecMiło nam poinformować, że dnia 1 lutego zostaną przyjęci pierwsi pacjenci w nowo wybudowanym budynku Izby Przyjęć znajdującym się tuż obok pracowni RTG. Do nowoczesnych pomieszczeń zostaną również przeniesione rejestracja oraz gabinety poradni specjalistycznych w związku z czym ich dotychczasowa lokalizacja przestaje obowiązywać. Wejście do nowego budynku znajduje się "za szlabanem", pod zadaszeniem podjazdu dla karetek.