Po konsultacjach wśród pracowników, lokalnej społeczności a także osób korzystających z usług Szpitala, Dyrekcja Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika zwróciła się z prośbą o zmianę nazwy przystanku autobusowego przy Szpitalu na "Radziszów Szpital".
Od dnia dzisiejszego nowa nazwa pojawiła się w rozkładzie jazdy MPK Kraków oraz na przystanku.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc oraz poparcie naszej inicjatywy. Mamy nadzieję, że nowa nazwa poprawi identyfikację przystanku na którym trzeba wysiąść żeby skorzystać z usług Szpitala.