Na początku maja udało nam się zrealizować kolejną wymianę zestawów okiennych w naszym szpitalu z pomocą Stowarzyszenia "Daj Nadzieję" z Radziszowa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki ludziom wielkiego serca pracującym w firmie Orlen Oil w Krakowie oraz Panu Piotrowi Niedbała właścicielowi firmy produkującej solarkę okienną Omnibus z Radziszowa. Serdecznie dziękujemy.