REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ ORAZ NA
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Rejestracja do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne odbywa się w godzinach pracy rejestracji.

Rejestracja
e-rejestracja całodobowo

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osób trzecich


Przerwa w rejestracji pon. - pt. w godzinach 10.45 – 11.00, 14.30 - 14,45

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 14.30 8.00 - 18.00
 Rejestracja telefoniczna

12 275 17 55 wew. 114

728 421 983, 728 421 989

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przerwa w rejestracji poniedziałek - piątek. w godzinach 10.45 – 11.00

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania:

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania , nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

  • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.
  • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
  • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż­szej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
  • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocz­nie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
  • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

  • danych osobowych pacjenta,
  • lekarza kierującego,
  • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
  • nr umowy z NFZ,
  • daty wystawienia skierowania.

Formy rejestracji do Poradni:

- za pomocą portalu E-Rejestracja,
- telefonicznie,
- osobiście,
- za pośrednictwem osób trzecich.

WAŻNOŚĆ SKIEROWAŃ:


Poradnia Rehabilitacyjna:

Skierowanie jest ważne 12 miesięcy od daty wystawienia skierowania-po tym terminie musi zostać dostarczone nowe skierowanie.

Zabiegi fizjoterapeutyczne:

     Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Muszą Państwo pamiętać, że data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji. Wyjątek stanowią skierowania na fizjoterapię. Są one ważne wyłącznie 30 dni. W tym czasie muszą Państwo zarejestrować skierowanie, bez względu na to, kiedy będą Państwo mogli rozpocząć rehabilitację.

Jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia (np. po roku), lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.